بررسی علل عقب ماندگی صنعتی کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

براستي قيمت بدست آوردن آمارهاي دقيق در زمينه هاي مختلف شغلي وساير نيازها در يك جامعه متمدن چه ميزان مي تواند باشد ؟

ظريفي مي گفت به مـيزان حيـات آدميان . (البته اظهر من الشمس است امـا گاهي آدمــي مجبــور مي شود توضيح واضحات بدهد ) آري بشر موجودي است كه بايد بطور اجتماعي مسير حيات خود را طي نمايد .

در مقوله آمار اگر آدمي آمارهاي لازم را ناديده انگارد اساس زندگيش مختل خواهد شد.

قصد اين نگارنده پرداختن به كليه امور به لحاظ آماري نيست . بلكه مي خواهم از دريچه صنايع چوب وكاغذبه اتفاق خوانندگان ، علاقه مندان ودست اندكاران اين دو رشته به ويژه مسئولين محترم آموزش عالي كشور يك بررسي اجمالي انجام دهم .

كسي منكر اين نيست كه سلولوزي جان مايه اصلي چوب وكاغذاست. اما تفاوت بسيار بين صنايع كاغذ سازي وصنايع چوب وجود دارد . محصولات اين دو صنعت تقريبا با هم بيگانه اند  ونا گفته پيداست كه نوع ماشين آلات ،بافت كارگاهي نيروي انساني ماهر ونيمه ماهر اين دو صنعت بلحاظ انجام كار هيچ مشابهتي به هم ندارد .

در دنياي امروز به كرات مشاهده مي شود كه رشته هاي مختلف علمي ويا صنعتي در ابتدا به صورت يك رشته عمومي متولد مي شوند ، سپس به تدريج ودر طول زمان نياز به تخصصي شدن ، تفكيك آنها به شاخه هاي متعدد را الزامي مي سازد .

در جهان كنوني تفكيك مشاغل علمي وصنعتي شتاب بيشتري به خود گرفته است . هر روز شاهد ظهور يك شاخه جديد علمي وصنعتي هستيم كه ايجاد اشتغال مي نمايد . در اين مقوله اگر كلام رافرصت بدهيم مثنوي به هفتاد من كاغذ خواهد رسيد .

چگونه است كه از ابتداي شروع كرسي دانشگاهي در صنايع چوب وكاغذ هنوز در شاخه هاي اين رشته تفكيك بعمل نيامده است .

(( چه كساني بايد به فكر ميبودند كه نبوده اند وهنوز برآن طبل كهنه مي كوبند؟ ))

تاكيدا لازم است بدانيم ، چه تعداد كارخانه كاغذ سازي ، مقوا سازي وكارتن سازي وصنايع وابسته دركشور وجود دارد و فعاليت واقعي آنها چند درصد ظرفيت اسمي مي باشد واين همان بررسي آماري در صنايع كاغذ است ..

آيا توليدات آنها نياز كشور را تامين مي كند ؟ بابررسي مطلب فوق مي توان آمار نيروهاي متخصص مورد نياز در صنعت كاغذ سازي به ترتيب اولويت در مقاطع دكترا ، كارشناس ارشد ، كارشناس ،كارداني و ديپلم دبيرستان مشخص نمود وبر همين اساس نيروهاي آموزش ديده جذب بازار كار در رشته هاي كاغذ سازي خواهد شد .

در صنايع چوب نيز تنوع فراوان شغلي وجود دارد كه بايد از هم تفكيك شوند .

توليد پلاته هاي مورد مصرف در صنايع چوب( اعم از نئوپان ، لامينت ، ام دي اف و اچ دي اف فيبر كائوچو چوب پنبه سه لائي وچند لائي) رشته اي است جدا از كاغذ سازي  ومنفك از ساخت وساز مبلمان ،بخشي از علم سلولوزي است كه نيروي متخصص ويژه خود را مي طلبدو به حق بايد مورد توجه خاص قرارگيرد.

كارخانه هاي موجود توليد كننده پلاته هاي ياد شده نياز مصرفي كشور را تامين نمي كنندواقلام فوق به فرا خور مصرف ازديگر ممالك وارد ايران مي شوند .

چون آمارمصرف دقيق نيست، در اين راستا فرصت طلبان سود جو به طرق مختلف مصرف كننده ها را كه خود توليد كننده نيز هستند تحت فشار اقتصادي قرار ميدهند.(‌مجلس شوراي اسلامي به لحاظ جلوگيري از تخريب منابع طبيعي وجنگلهاي كشور ورود چوب خام را آزاد اعلام نمود) اما متاسفانه بجاي چوب خام اغلب اقلام ساخـته شده از چـوب وارد كـشورمي شـوند بديـنوسيله فرصت هاي شـغلي به سـاير ملل واگـذار مي گرددونبود آمار وعدم توجه به آن آشفتگي بازار كار كه يكي از معضلات قشر جوان كشور در زمينه هاي تحصيلي وشغلي است  باعث مي شود .

چنانچه مسئولين آموزش عالي ترتيبي اتخاذ نمايند كه در رشته سلولوزي نيروي متخصص توليد نئوپان ، ام .دي . اف واين دسته اقلام  مورد مصرف صنايع ساخت وساز مبلمان به ميزان موردنياز كشورتربيت شود وتمام مفاد آموزشي در همين راستا طراحي شوند، پس از يك دوره تحصيلي مي توان اميد بست كه از دامنه گستره معضلات اين رشته كاسته خواهد شد .

در حال حاضر دانشكده منابع طبيعي ودانـشگاه آزاد اسلامي مـوارد درسي چوب وكاغذ را تـؤاما تدريـس مي كنند . فارغ التحصيلان اين رشته از اينجا رانده واز آنجا مانده هستند ودر عمل جذب هيچ يك از صنايع كاغذ سازي يا پلاته هاي نئوپان ،ام .دي .اف و اقلام مشابه يا صنايع ساخت وساز مبلمان نمي شوند چرا كه آموخته هاي آنان با حقيقت وبنيان صنايع ياد شده فاصله زيادي دارد .

تمام مفاد درسي آنها بصورت تئوري مي باشد . فقط چند واحد عملي در صنايع مبلمان مي گذرانند كه عملا براي دانشجويان حاصلي  دربر ندارد .

در خصوص ماشين آلات  آموزشي موجود در تمامي اين دانشكده ها بدون اغراق بايد گفت آهن پاره هايي بيش نيستند. در واقع سالهاست كه اين ماشين آلات از حيّزانتفاع ساقط واز رده كاري خارج شده اند. بطور مثال اخيرا از دانشكده اي جهت بررسي موضوع بهداشت محيط دعوتي از بنده به عمل آمد كه با اشتياق فراوان سر ساعت مقرر به حضور اساتيد محترم رسيدم پس از گفتگوي مختصري به اتفاق رياست محترم قسمت صنايع چوب ومبلمان وارد كارگاه آموزش عملي مورد بحث شديم . در آنجا بود كه دود ازنهادم برخاست زيرا به هريك از ماشين هاي موجود در آن سالن كه نظر افكندم حكايتي جدا از زمان ومكان داشت گويا ساعت زمان در پنجاه سال قبل متوقف شده بود ، حيرت زده عنان اختيارادب را از دست دادم وبلند گفتم آقاي دكتر شما بفرمائيد با اين ماشين آلات دانشجويان را آموزش مي دهيد ؟

فرمودند بلي همين ماشين روبرو را 18 سال پيش خريداري كرديم ( اشاره به يك ماشين اره نواري تيپ يكصد ) كه ساخت داخل وتقليد شده از تكنولوژي 40 سال قبل از ساخت آن بود . آن اره جديدترين ماشين آموزشگاه به حساب مي آمد .فرز ميزي بدون حفاظ ايمني ومربوط به گذشته دور، كف رنده ها بدون حفاظ ايمني ، اره هاي ديسكي ميزي بدون حفاظ وبدون چاقوي جدا كننده وفاقد ريل حركتي وتمامي دستگاهها بي بهره از كانال خروج پوشال وخاك اره .

گرد وغبار در وديوارها را پوشانده بود ويك بخاري گاز سوز دست ساز در وسط سالن خود نمايي ميكرد .

فراموش نخواهم كرد يكي از اساتيد آن دانشگاه خانم دكتري بودند كه بسيار محجوب مي فرمودند: خجالت مي كشم در معرفي خود بگويم من داراي دكتراي صنايع چوب وسلولوزي هستند وغالبا خود را در آزمايشگاه اينجا مشغول مي كنم تا كمتر در انظار باشم !

در خصوص ماشين آلات آن دانشكده آقاي دكتر مسئول سفارش فرمودند كه بنده در جائي سخني به ميان نياورم وفرمودند بودجه جهت خريد ماشين آلات در اختياردانشكده نيست وايشان تلاش مي كنند مقامات را در تامين بودجه متقاعد نمايند . آرزوي موفقيت براي ايشان دارم .

اين دانشكده در بهترين نقطه شهر تهران قرار دارد . حال در ساير نقاط كشور اوضاع از چه قرار است ؟ بماند .

با عنايت به مطلب فوق مدرسين گرامي وارجمند با چه دليل وبرهان مي توانند مدعي باشند كه علم روز را به دانشجويان خود آموزش مي دهند ؟

حال كه دولت تازه تشـكيل يافـته است وجـناب آقاي دكتر احـمدي نژاد اداره امـور را به دست گرفته اند،دروزارت علوم وآموزش عالي چنانچه واحدي خاص جهت تهيه آمار از دانش آموخته هاي دانشگاههاي صنعتي در تمام موارد بخصوص در رشته سلولوزي تشكيل شود وكار اين واحد بررسي وتهيه يك آمار دقيق از اشتغال ، باز آموزي ومعيشت آنان از سي سال پيش تاكنون باشد ، نتيجتا برنامه ها بر اساس امر صحيح آماري تدوين ميگرددبررسيها  باعث اصلاح امور مي شودودولت حاضر در آينده كمتر زير سوال قرار خواهد گرفت ..

اطلاعات بنده در خصوص وضعيت اشتغال  فارغ التحصيلان رشته چوب وسلولوزي خوشايند نيست .

آن عده كمي كه در رشته فوق جذب سازمان ها ودواير دولتي گرديده اند شانس يارشان بوده است  و تنها عده بسيار قليلي توانسته اند  در موسسه ها وشركت هاي خصوصي شغلي در خور آموخته هاي  خود پيدا كند . چرا كه دريافته هاي آموزشي آنان با آنچه در كارخانه ها وكارگاههاي خصوصي جريان دارد فاصله بسيار دارد ! براستي نمي شوداين حقيقت راپنهان نگاه داشت كه عمق فاجعه از كران تا كران است چه كسي جوابگوي عمر بر باد رفته دانش آموختگان اين رشته ها است ؟

يكي دمپائي ميفروشد وآن يكي ظرف كرايه مي دهدآن يك نسخه پيچ است وآن يك راننده آژانس مسافري، زهي مايه تاسف است وبس .

كجاست آن آمارگر توانمندي كه محاسبه كند چه مقدار بودجه چه ميزان ساعت درسي هم از استادان هم از دانشجويان در طي اين سالهاي متمادي صرف اين رشتها گرديده است .

به كسي پوشيده نيست ، بيشتر خانواده هاي اين دانشجويان در نهايت سختي ومعيشت اين دوران را طي نموده اند . حاصل اين همه تلاش وصرف بودجه ووقت به كجا انجاميده است ؟

كجاست آن جامعه شناس حاذقي كه بتواند ميزان تخريب رواني اين زيان باري را تخمين بزند ؟

همانگونه كه در ابتدابه عرض رساندم ، چنانچه درعلوم سلولوزي وصنايع مربوطه تفكيك به عمل نيايد وهر رشته در حوزه خود تناسب واستقرار پيدا نكند روند كار طبق روال گذشته ادامه يابد ، تمامي تلاش آب در هاون كوبيدن خواهد بود.

پس ايجاب مي نمايد :

1 – كاغذ سازي

2 – پلاته سازي

3 – مبلمان از خشكاندن چوب تا ايزوله نمودن سازه هاي چوبي

4 – تكنولوژي ماشين آلات

الف )) ماشين آلات صنايع كاغذ سازي

ب )) ماشين آلات صنايع پلاته سازي

ج )) ماشين آلات صنايع چوب ومبلمان

از هم تفكيك شود .سياست گذاري تربيت نيروهاي متخصص در اين رشته ها با همكاري دانشگاهها ووزارت علوم وتحقيقات دست يافتني است حال آنكه چنانچه نيروهاي متخصص تربيت يافته پس از اتمام دوره هاي آموزشي به حال خود رهاشوند سازمان يا نهادي پيگير باز آموزي ودريافت تازه هاي علمي وتخصصي آنها نباشد ، حاصل كار در جا زدن خواهد بود.

براي حفظ اين سرمايه هاي علمي وتخصصي نيازمند يك سازمان بسيار توانمند ونظام مند هستيم كه در درون تشكيلات خود دوائر مخصوص هر رشته را جاي دهد ، وبراي  هريك از نيروهاي متخصص كد اعتبار علمي قائل شود، انگيزه ايجادكند واين سرمايه هاي عظيم علمي كشوررا ازقوه به فعل رهنمون گرداند . بنده در اينجا سازمان نظام پزشكي كشور رابطور مثال مي آورم ومختصري از نحوه عملكرد آن بيان مي دارم :

سازمان نظام پزشكي آمار تمام پزشكان را دارد وبه هر فرد از آنان يك كد ارائه نموده است .

اعتبار پروانه طبابت به مدت 5 سال مي باشد در طول اين مدت هر پزشكي 125 امتياز از شركت در سمينارهاو كارگاه هاي علمي وتازه هاي پزشكي وبرنامه هاي باز آموزي كه سازمان نظام پزشكي در اقصي نقاط كشور برگزارمي كند كسب نمايدوتمديد پروانه منوط به كسب امتياز ياد شده است . چنانچه پزشكي باهر درجه علمي و به هر علتي از شركت در برنامه هاي ياد شده امتناع ورزد د كار پروانه مطب وي از درجه اعتبار ساقط مي شود .

لذا سازمان نظام پزشكي با داشتن آمار ، رفتار وكردار ارزشمندي از خود بنا نهاده كه شايسته بهترين قدر دانيهاست وشايد به همين دليل جايگاه علوم پزشكي ايران حتي در ميان كشورهاي مترقي بسيار رفيع وبالا است. اگر ضعف ونقصاني هم مشاهده شود مربوط به تكنولوژي وصنعت است .

با عرض پوزش ، صاحبان علوم وصنايع مختلف كشور در زمان فارغ التحصيلي ، ازتمام علم مدارك تحصيلي را با خود يدك مي كشند وبس . اين حقير قصد اهانت به مقامات علمي را ندارد .

اما سؤال اينست چه تعداد تحصيل كرده علوم عالي در زمينه صنايع مختلف در كشور وجود دارند؟

كدامين سازمان يا نهاد آمار آنان را دارد ؟ چه كار مثبتي در امور آنان انجام داده است ؟

والسلام علي من التبع الهدا

مير جواد دور انديش

خواندن 8356 دفعه آخرین ویرایش در پنجشنبه، 29 دی 1390 ساعت 14:11

مکنده های صنعتی دوراندیش (Dust extractor) ، بهداشت محیط کار
مکنده صنعتی و مکنده های مرکزی دوراندیش برای افزایش راندمان کار

تکنولوژی خطوط تولید درب
مشاوره، برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا و کنترل پروسه های تولید و تامبن تکنولوژی خطوط تولید صندلی و مبل

فروش انواع ماشین آلات لبه چسبان، پانل بر، گندگی، چوب خشک کنی، اره رام، اره نواری، کپی شیپر و ...