بررسی علل حوادث رخداد دربه کارگیری ماشین آلات صنایع چوب

این مورد را ارزیابی کنید
(7 رای‌ها)

واقعیت این است به عدای اندک از همکاران درودگربرخوردمی کنم که دچار حادثه ای ناگواردرکارباماشین های درودگری  نشده باشد. بعضی ازاین همکاران ارجمند به دفعات دست وانگشتانشان مورداصابت دندانه های اره فلکه ، اره دیسکی ، یافرز وکف رند قرارگرفته است.

شایان ذکراست : اغلب عزیزان افرادی بسیارباهوش وپرتحرک واستادکاران قابل وهنرمنددررشه صنعت مبلمان وساخت وسازسازه های چوبی هستند. که متاسفانه دچارقطع عضودرناحیه دست شده اند. بعضی ازاین همکاران گریبان گیرآسم شغلی هستند. بعضی هاناراحتی پوستی، تنفسی وتخریب دست وانگشت راتواما تجربه نموده اند.همه این ناهنجاریهادرچندجمله کوتاه خلاصه می شود.( عدم رعایت صحیح بهداشت محیط کار درکارخانه وکارگاه های صنایع چوب .) درچندسال گذشته باعده زیادی ازهمکاران درودگرکه دچارحادثه دست وانگشتان باماشین های صنایع چوب گردیداندمصاحبه وگفتگوداشته ام، اغلب این صنعتگران دریادآوری زمان وقوع حادثه اظهارمیدارند، ما متوجه نزدیک شدن دست یاانگشتانمان به تیغ اره یافرز، کف رند نشدیم . بلکه پس ازگذشت اندک زمانی ازوقوع حادثه ابتداء با

رویت خون درسطح کار، زمین وصفحه ماشین اگاه گردیده وسپس درد وسوزش ناحیه آسیب دیده راحس نمودیم. آنچه سبب کنجکاوی نکارنده این سطور ذرطول سال های اخیر گردیده است، همان اندک زمان فاصله بین حادثه و ادراک موضوع توسط فرد حادثه دیده است.  تازمانیکه شخص مصدوم خودمتوجه حادثه نشده است کارادامه یافته لذاپس ازمتوجه شدن، حادث رخداده غالبا دچارافت فشارخون بی حالی و ضعف شده اند. ( پرواضح است: درزمان حادثه شخص ازهوشیاری انی برخوردارنبوده است، وگرنه مراقبت ازخوددرسرفصل تمام مسائل قراردارد.) مراقبت ازخود قبل ازان که یک امر عقلانی باشد، یک غریزه ذاتی است.  پس باید درپی علت عدم هوشیاری انی درموقعیت های کار کارگاهی باشیم، بطورعلمی وپزوهشی مطلب را جویا شویم و بشکافیم، درآن صورت خواهیم

توانست باهزینه های بسیارناچیزمالی ودقت نظردرامورجاری و بهداشتی محیط کار ازبروزحوادث جبران ناپذیر جسمانی جلوگیری بعمل آوردیم. دراینجا لازم میدانم باتفاق مخاطب خود فضاهای کارگاهی را ازمدنظر بگذرانیم .

درفضاهای کارگاه های صنایع چوب بخصوص کارگاه های سنتی گردوغباردرهواپراپراکنده است، اساسا کاردیدچشمها دردقیق شدن محتل است. استنشاق آن هوای آلوده به گردوغباربخصوص هنگام کارحجم تنفسی راکاهش داده وشخص بطورنامحسوسی ازهوای تنفسی خوداکسیزن کمتری رادریافت میدارد، این فرآیندرفته رفته شرایط هیپوکسی رادرفردفراهم مینماید ادامه این روند درنهیایت به هیپوکسمی خواهد انجامید( هیپوکسمی : کمبود اکسیزن خون )( درخصوص مطلب فوق باسرکارخانم دکترنعیم امینی متخصص جراحی مغزواعصاب  وجناب آقای دکترعنایت اله شهیدی روانشناس مشاوره وتبادل نظر بعمل آمد، ازلطف وتوجهی که نسبت به موضوع مبذول داشته اندکمال تشکررادارم .) کمبود اکسیزن خون باعث کاهش سطح هوشیاری می شود. اساسا درچنین موقعیتی امکان بروزهر نوع حادثه  ناگواری برای انسان وجوددارد. با نهایت تاسف باید بگویم اغلب حوادث رخداده به همکاران ارجمند درودگرما به روالی که بعرض رساندم پیش آمد ،نموده است.

ضمن ارزوی صحت وسلامتی  آرزومی کنم کارگاه های صنایع چوب محیط های شادومفرح وپرانرزی با تولیدات عالی ازحیث کمی وکیفی داشته با شد

دراینجا نکاتی رااز بهداشت محیط کاریادآورمی شوم :

1-     ازخشکاندن چوب به صورت طبیعی درمحیط های کارگاهی باید اجتناب شود زیرا درمراحل خشکیدن چوب انواع گازها وگاز CO2 ازدرون چوب به بیرون رانده می شود ودرمحیط های دربسته سبب کاهش اکسیژن می گردد.

2-     دربرش وسمباده کاری ورنده گندگی نمودن چوب وتخته فشرده ها مثل M.D.F ونئوپانO.S.B شایسته است ماشین مربوط را به مکنده  صنعتی متصل وازپراکنده شدن خاک اره ، پوشال وبخصوص گردوغبار حاصل از پس برش جلوگیری به عمل آورده.چون دربرش کاری وفرزکاری تخته فشرده M.D.F آسیب های زیادی به کابر وارد می گردد.باید توجه داشت پانل های ،M.D.F ازپس مانده های گیاهی مثل باکات،نیشکر،کاه ساقه های برنج ذرت ونهایتاً ازشاخ وبرگ درختان هردسته ازاین مواد باهم سازش پیوستگی دارد. دردرون این مواد لارو،حشرات،باسیل ها وباکتری ها همراه کپک های موجود درمراحل فرایند تولید بهم فشرده شده وتخته فشردۀ M.D.Fرا تشکیل می دهد. درهنگام برش این تخته خاک اره بلحاظ حجم وجرمی که دارد ازخروجی ها سرازیر می گردد لذا گردوغبارحاصل ازپس برش بسیار ریز تاحد200 میکرون قرار دارد که درفضای کارگاهی پراکنده ودرهوا معلق می شودوهمراه هوای تنفسی وارد ریه می گردد وهمینطور از منفذهای پوستی جذب اندام ها می شود.

خواندن 7035 دفعه آخرین ویرایش در شنبه، 31 خرداد 1393 ساعت 18:19

مکنده های صنعتی دوراندیش (Dust extractor) ، بهداشت محیط کار
مکنده صنعتی و مکنده های مرکزی دوراندیش برای افزایش راندمان کار

تکنولوژی خطوط تولید درب
مشاوره، برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا و کنترل پروسه های تولید و تامبن تکنولوژی خطوط تولید صندلی و مبل

فروش انواع ماشین آلات لبه چسبان، پانل بر، گندگی، چوب خشک کنی، اره رام، اره نواری، کپی شیپر و ...