M.D.F تیغ دو لبه ای است که شاه رگ حیاتی مصرف کننده و تولیدکننده را نشانه رفته است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آیا در دنیای کنونی، صنعت بدون پایگاه علمی و تخصصی قادر به ادامه حیات اقتصادی و پیشرفت می باشد؟   آیا علوم تنها با تکیه به خود و بدون کار بردی شدن، قابل طرح در عرصه صنعت می باشند؟ پر واضح است ،جواب منفی است. پس چگونه است که دروزات علوم  تا کنون تدابیری در خصوص بر پائی کرسی دانشگاهی مبلمان بعمل نیامده است. این بخش از صنعت که بالغ بر ده درصد اشتغال کشور را در برگرفته است، بدون پشتوانه علمی تنها با تکیه برروال سنتی ادامه ی حیات می دهد. همین کمبود یکی ازعوامل مهمی است که سبب شده امروزه  از کل رقم صد در صدی واردات و صادرات  مبلمان دربخش های مختلف، سهم صادرات کشورتنها پنج درصد در مقابل سهم واردات آن نود وپنج درصدگردد و تا نقطه سر به سر شدن چهل و پنج درصد فاصله وجود دارد. این فاصله چیزی نیست که بشود حتی در یک برنامه پنج ساله به آن  نزدیک شد. اگر از همین امروز  یک دانشکده تامقطع کار شناسی دردو یاسه رشته مبلمان شروع به کارکند، مراحل پذیرش دانشجویان تا فارغ التحصیل شدن آنان پنج سال زمان نیاز دارد، تا این کارشناسان جذب عرصه واحد های صنعتی شوند وتغییرات اساسی ایجاد گردد،حد اقل ده سال زمان را ازدست داده ایم. با توجه به جهانی شدن تجارت دراین عرصه هم منابع مالی کشور را از دست می دهیم،  با اهمیت تر اینکه فرصت های شغلی را از جامعه جوان خود به سایرملل واگذارمی کنیم. درحال حاضربا واردنمودن وسائل ، ماشین آلات وتکنولوژی بدون پشتوانه علمی  به عرصه صنعتی صنایع مبلمان کشور، این عرصه صنعتی   به قبرستانی ازماشین آلات ازرده خارج شده تبدیل کرده و می کنیم.

درتامین مواد اولیه کارشناس وزارت صنایع می گوید همه اولویت ها با M  D  F  است. لازم به توضیح است، دربعضی از موارد، چالش  کشورهای صنعتی که درتولید یک متریال مصرفی نتیجه بخش نیست،  باتوجه به هزینه هائیکه درآن راستا متحمل شده است،سعی می کند آن محصول را توأم با تکنولوژی مربوطه با بوق وکرنا وتبلیغات وسیع درکشورهای جهان سوم به فروش برساند. متاسفانه یکی ازقربانیان این سیاست نامطلوب در خصوص مصرف و تولید M . D . F  ، کشورعزیزما است.هر چند در تولید ام. دی. اف  باید فرمول ترکیب اولیه  اساسا ازالیاف یک گونه درخت یا گیاه باکمک مواد رزینی ازپلیمرها که غا لبا اسید فرمالدئید می  باشد که به میزان هشتاد در صد دانستیه های گیاهی وبیست درصد همان مواد پلیمری مخلوط شده وفرآیند تولید انجام پذیرد.  درتعریف چهارکلمه ای انگلیسیM.D.F  :Medium   density  Fiber  board    از  بخش بیست درصدی  مواد فسیلی قطعا بطورعمدی  نام برده  نشده است، اما این خوش بینانه ترین نگاه به موضوع است. تعداد آن دسته ازکشورهائی که امکان تولید ام  . دی .  اف از یک گونه درخت یا گیاه راداشته باشند از تعداد انگشتان یک دست فراتر نیست. بیشترین واردات  ام دی اف به ایران از کشور های ترکیه - مالزی – چین صورت می پذیرد. کارخانه های تولیدی این کشورها از حیث تولید ام  دی اف از یک گونه درخت یا گیاه به صورت دامنه دار، هر گز نمی توانند  همه ی نیازمواد ام .دی .اف – راازهمان تک گونه استفاده کنند زیرا دارای حجم آن مقدار درخت یا گیاه برای مصرف دراین حجم تولید  M . D . F نیستند.  به همین سبب مجبور هستند الیاف گونه های مختلف درختان را با هم مخلوط کنند. لذا جبرااسید فرمالدئید، (اسیدیته  فاز گاز فنل )Phenol  Formalodehyd با فرمول شیمیائی C . 6 . H .5 . O . H  را بیش از 25 درصد و الیاف فیبری راکمتر از 75 درصد ترکیب می  نمایند. کارخانه های تولید M . D . F   درداخل کشور عموماَ در معرض دید همگان قرار دارد اغلب مردم می دانند، ریزه الیاف مورد مصرف این کارخانه ها در تولید  ام  دی اف از هفتاد گونه درخت هم تجاوز می کند. توضیح واضحات خواهد بود اگر گفته شود که میزان درصد اسید فرمالدئید در تولید M . D . F داخلی بیش از 30 در صد است.

نا گفته نماند :  با توجه به اینکه در تامین مواد اولیه همین کارخانه ها جنگل های شمال کشورقربانی می شوند !

از طرفی کلیه ی  سازمان های  حفظ محیط زیست ، سازمان حفظ آب وخاک و سازمان حفظ نباتات  هر کدام مشغول اجرای  برنامه های مختص خود هستند. لاجرم موضوع آسیب رسانی فوق العاده خطرناک پودروخاک اره ی  حاصل از فرزکاری وبراده برداری وبرشکاری درپروفیل سازی وابزار زنی نقوش بر سطح قطعات M . D . F در سرتا سرکشور بالغ بر صد ها تن می باشد. مضافا اینکه تمامی سطح تخته ی مصنوعی ام دی اف با روکش های P V C یا ملامین روکش کاری می شود این مواد نیز با  پودرام دی اف  مخلوط شده است. درلا به لای رفتارهای بورکراسی سازمان های یاد شده معضلات  زیست محیطی M . D . F مثل یک ریشه سرطانی بیصدا عبورمی کند و از دیده ها پنهان است. اثرات زیان باراین مواد زائد درگیاهان تا به سر حد محو شدن از حیث انتفاع است. درصورتیکه آن سو تر سازمان حفظ نباتات از ورود گرده بینه با پوست را به لحاظ احتمال داشتن انگل یا حشرات درزیر پوست تنه گرده بینه ممنوع اعلام می کند. (چون حل معادله زیاد آسان نیست بهتر است صورت مسئله را پاک کنیم )  با انگل وحشرات  در چندنقطه مرز ورودی کالا بطریق اولی می شود مبارزه کرد. اما چگونه می شود از تک تک کارگاه ها درسطح کشورپودر ام دی اف  را جمع آ وری نمود؟ به فرض محال توانستیم پودرM . D . F را جمع آوری کنیم حال با آن حجم عظیم این ماده چه باید کرد؟   این مواد پسمانده را درهیچ جا نمی شود مصرف نمود. اگرسوزانده شود خطرزیست محیطی بسیار دارد. این مواد هرروزباسایر مواد زائد مخلوط می شود وذره ذره خاک را از بار وری ساقط می کند. به هیچ روی  هیچ نهادی نمی تواند جلوی این خسران را بگیرد. با توجه به معضل اشاره شده، نظر مخا طبین خودرادر تقا بل با ام دی اف به چوب طبیعی جلب می کنم.

در ساخت وساز سازه ها از چوب طبیعی، ضمن بر خورداری از زیبائی طبیعی  چوب ودوام فوق العاده ی  سازه های چوبی، پوشال خاک اره به دست آمده ازکار نه تنها زیان آور نیست، بلکه صنایع دامداری ومرغ وطیورکشور بسیار نیازمند آن هستند. اگر آن را به طبیعت باز گردانیم خاک را بارور کرده و سبب رشد درخت وگیا ه خواهد شد. چنانچه آن را بسوزانیم ازانرژی گرمایشی درهرنقطه ای ازصنعت می توانیم بهره مند شویم.

حال کارشناسان محترم وزارت صنایع وسازمان حفظ نباتات خود انصاف دهید، اولا با مردم مصرف کننده چه کرده اید، ثانبا با صنایع چوب ومبلمان که بیش از ده درصد جامعه صنعتی کشورراتشکیل می دهند چه روا داشته اید! وقتی ورود گرده بینه با پوست با دلایلی نه چندان صحیح قدغن می شود، بازخورد آن مثل دمل با فشارودرد بسیار سر از جای دیگر باز می کند.  شایسته است کارشناسان محترم وزارت صنایع ازسوی آن وزاتخانه به سفر های علمی وتحقیقاتی در حوزه های صنعتی خارج از کشوربخصوص در صنایع چوب بپردازند . بهتراست این عزیزان اطلاعات  به روز داشته باشند، جهان صنعتی در پروسه اقتصاد پیوسته در پی نو کردن خود وصادر نمودن تکنولرژی از رده خارج شده خود می باشد. فی المثل غربی ها هزینه های تحقیقاتی همین تکنولرژی ماشین آلات و ساخت و تولید  M . D . F را  صد ها بار از کشورهای ضعیف تراز خود درآورده اند، به همین ترتیب یکی به دیگری پاس داده است. همان آفریننده های M.D.F خودامروزمطلقا مصرف کننده  ام . دی . اف  نیستند، چرا که آنان بدرستی به مضرات ساخته ی خود پی برده وازآن آگاهی کامل دارند. عزیزان من دانسته باشید: درهیچ حوزه صنعتی درجهان چاره ای برای  معضلات ام . دی . اف پیدا نه شده است .همه صحبت ها درحد حرف است که بتوانند توپ را درزمین دیگری انداخته باشند.

لطفا این تصوردست ندهد که این نگارنده بد بین است، نه راه تحقیق وتفحص برای همگان باز می باشد. همان خلق کنند گان M . D . F همگی  به چوب طبیعی روی آورده اند، تخته فشرده مصرفی آنان درصنایع مبلمان فقط ازتخته بلوکی حاصل می شود. برای روشن شدن اذهان، موضوعی راکه اخیرا در سمیناردوروزه دکو2009 که به همت جناب آقای مهندس علی انصاری رئیس هیات مدیره انجمن مبل درسالن اجتماعات صدا و سیما درتهران برگزار گردید جلب می کنم : دربعدازظهرروزپایانی سمینار پانلی دایرشد که  درآن پانل تنی چند ازپیش کسوت های صنایع چوب ومبلمان حضور پیدا کردند، و سه نفر مهمان خارجی که به دعوت انجمن مبل به نمایندگی از سوی کشورهای مطبوع خود  ترکیه – مالزی – روسیه  درآن سمینارشرکت کرده بودند در پانل قرار گرفتند. پس ازآنکه هرکدام از اعضاء پانل مطالبی را بیان داشتند، نوبت پرسش و پاسخ فرا رسید، دراین مرحله سرکارخانم نوشین نصیری  سر دبیرمجله وزین چوب و کاغذ سئوالی مطرح فرمودند که هرسه نماینده با وضوح کامل به سئوال مطروحه جواب دادند.  سئوال این بود: آیا درکشورشما M . D . F   تولید می شود، جواب هر سه  نفر مثبت بود. مجدد سئوال شد، چه میزان از M . D . F  تولیدی خود را مصرف وچه مقدار را صادر می نمایند. مشخصاَ جواب سئوال این بود: M . D . F   را صرفاَ برای صادرات تولید می نمایند، درکشورهای آنان M . D . F  مصرف نمی شود. درزمان به انجام رسیدن این پرسش وپاسخ ضمن اینکه اغلب صندلی های سالن اجتماعات صدا وسیما پر بود از صاحبان صنایع چوب ومبلمان بعضی از مقامات دولتی نیز حضور داشتند. استاد ارجمند جناب آقای دکترقنبر ابراهیمی و همچنین مدیرگروه محترم آموزشی صنایع چوب وکاغذ جناب آقای دکترکامبیز پور طهماسی –  جناب آقای دکترآقا رفیعی از اساتید بر جسته ی  دانشکده منابع طبیعی تهران وجناب آقای مهندس ابطحی ودانشجویان صنایع چوب دانشگاه تهران که به همت جناب آقای دکتر پورطهماسی به سمیناردعوت شده بودند نیز حضور شاداب داشتند. مجری اعلام کننده برنامه های سمینار جناب آقای سلطانی ازگویند گان با سابقه اخبار سیما حضورپرثمرداشت، گروه زحمتکش فیلم برداری سیما برنامه راضبط نموده اند. برای هر کس که  تردید داشته باشد،  امکان باز بینی برنامه ضبط شده در سیما وجود دارد.  با توجه به مطلب وتوضیحاتی که ذکر شده شایسته است مسئولین محترم وزارت صنایع ومعادن در روال کاری خود که دادن نظر مثب به تخته فشرده  ام . دی . اف  است، یک تجدید نظر اساسی به عمل بیاورند.

به اعتقاد نگارنده سطور فوق: چنانچه M . D . F  وتکنولرژی و ماشین آلات آن را بطور رایگان دراختیار ما قرار دهند: مثل این است که سم کشنده ای را برای خود کشی به کسی هدیه کرده باشند. رئیس انجمن کارفرمایان صنایع چوب وهمچنین بعضی از مسئولین وزارت صنایع اظهارمی دارند، بحث عرضه وتقا ضا است، بازار متقاضی  ام . دی . اف – است. اگر چنین منطقی صحیح است، پس میتوان فروش مواد مخدر راهم  آزاد اعلام کرد.چون بازار رواجی دارد وطالب بسیار! پس چه نیازی هست مأ مورین جان برکف مبارزه با مواد مخدررا به جدال با سوداگران مرگ بفرستیم؟   عده ای ازآقایان می فرمایند ما این همه سرمایه گذاری کلان در زمینه ی  ام . دی اف  نمودایم، وابستگی ایجاد شده است، چکار بایدکرد؟  باید از بند قید رها شد، چون ازهرکجا که جلوی ضرر را بگیریم منفعت  حاصل شده است.  این که می گویند وابستگی پیدا شده است! مثل این است که جماعتی سوار بر  کشتی دراقیانوس باشند و گرفتار توفان سهمگینی شده  و باران تندی هم باریدن گرفته باشد، هرلحظه خطر غرق شدن نزدیک می شود، کشتی به لحاظ داشتن مقدار زیادی سکه هرثا نیه بیشتر  درآب فرو می رود، تکلیف چیست؟ کیسه های سکه را به دریا بریزیم؟ یا برای حفظ سکه ها جماعت کشتی نشین رابه دریا غرق کنیم؟

خواندن 5542 دفعه آخرین ویرایش در پنجشنبه، 29 دی 1390 ساعت 11:55

مکنده های صنعتی دوراندیش (Dust extractor) ، بهداشت محیط کار
مکنده صنعتی و مکنده های مرکزی دوراندیش برای افزایش راندمان کار

تکنولوژی خطوط تولید درب
مشاوره، برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا و کنترل پروسه های تولید و تامبن تکنولوژی خطوط تولید صندلی و مبل

فروش انواع ماشین آلات لبه چسبان، پانل بر، گندگی، چوب خشک کنی، اره رام، اره نواری، کپی شیپر و ...